Wszelkie roszczenia związane z zaistniałą sytuacją będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem.

Adres emailowy: bt@alstur.pl pozostaje aktualny do czasu zakończenia wszelkich formalności.


Copyright by DDS